Nr.19.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 19. Nattens våben (The Weapon of Night).
Trykt 1968. Omslag: NN.
Nr.140.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 19 genoptrykt 1981 som nr. 140. Omslag: Faba.