Nr.20.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 20. Operation P som Porno (The Devil's Cockpit).
Trykt 1968. Omslag: NN.
Nr.142.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 20 genoptrykt 1981 som Nr. 142. Omslag: NN.