Nr.79.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 79. Vor mand i Rom er forsvundet (Our Agent in Rome is missing).
Trykt 1974. Omslag: NN.
Nr. 80.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 80. Dødsdokumentet (Vatican Vendetta).
Trykt 1974. Omslag: NN.
Nr.238.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 80 genoptrykt 1988 som nr. 238. Omslag: NN.