Nr.94.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 94. Falsk agent (Counterfeit Agent).
Trykt 1976. Omslag: NN.
Nr.261.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 94 genoptrykt 1989 som Nr. 261. Omslag: NN. 187.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 94 findes også i "Dobbelt Krimi" serien nr. 187. Omslag: Bartsch.