Nr.108.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 108. Dødens disciple. (The Nichovev Plot).
Trykt 1977.
Nr.331.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1995 som Nr. 331. Omslag: NN.