Nr.123.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 123. Blodhævn i Vietnam (The Asian Mantrap).
Trykt 1979. Omslag: NN.
Nr.330.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1995 som nr. 330. Omslag: NN.