Nr. 135.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 135. The Jamaican Exchange.
Trykt 1980. Omslag: NN.
Nr.290.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1991 som Nr. 290. Omslag: NN.