Nr. 137.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 137. Hawaii. Nr.196.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1985 som nr. 196, med originaltitel angivet som: Death Island. Omslag: G. Gross. Nr.289.jpg (ca. 40 Kb) Igen optrykt 1991 som nr. 289. Omslag: NN.