Nr. 154.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 154. Cauldron of Hell.
Trykt 1982. Omslag: G. Gross.
Nr.308.jpg (ca. 40 Kb) Genudgivet 1993 som nr. 308. Omslag: NN.