Nr.167.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 167. The Hunter.
Trykt 1983. Omslag: G. Gross.
Nr.324.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt som nr. 324.