Nr.169.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 169. Den mørke engel (The Israeli Connection).
Trykt 1983. Omslag: G. Gross.