Nr.182.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 182. Blodhævnen (Operation Vendetta).
Trykt 1984. Omslag: NN.
Nr.183.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 183. Truslen fra skyerne (War from the Clouds).
Trykt 1984. Omslag: NN.
Nr.301.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 183 genudgivet 1992 som nr. 301. Omslag: NN. Nr. 184.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 184. Den gale videnskabsmand (The Q-Man).
Trykt 1984. Omslag: G. Gross.
Nr.309.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 184 genudgivet 1993 som nr. 309. Omslag: NN.