Nr.198.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 198. Kreml-komplottet (The Kremlin Kill).
Trykt 1985. Omslag: G. Gross.