Nr.217.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 217. Berlin-attentatet (The Berlin-Target).
Trykt 1987. Omslag: G. Gross.
Nr.218.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 218. Den sorte mamba (Mer-
cenary Mountain).

Trykt 1987. Omslag: G. Goss.