Nr.231.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 231. Terrorkoden (The Terror-
code).

Trykt 1987. Omslag: NN.
Nr.233.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 233. Jagtfalken (Blood of the Falcon).
Trykt 1987. Omslag: George Gross.
Nr.234.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 234. Hellig krig (Holy War).
Trykt 1987. Omslag: NN.