suc002.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 2: Bodil Forsberg: Lægese-
kretæren.
suc89.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 2 blev genoptrykt i 1976 som nr. 89 i serien.
Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00314-1.