suc003.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 3: Bodil Forsberg: Drømmen om det hvide slot.
3. oplag, 1972.
Forside: Troels Marstrand.
ISBN 87-18-00177-7.
suc91.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1976 som nr. 91 i serien.
Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00316-8.
suc004.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 4: Bodil Forsberg: Ugift mor. suc81.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1976 som nr. 81 i serien.
Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00291-9.