suc13.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 13: Erling Poulsen: Jeg ved, at du lever ....
suc13ny.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 13 genudgivet 1972 med samme nummer.
Omslag: Verner Münch.
ISBN 87-18-00155-6.