suc34.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 34: Bodil Forsberg: Giv mig stjernerne.
Trykt 1972. Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00187-4.