suc43.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 43: Eva Steen: Sytten år.
Trykt 1972.
Omslag: K. E. Konradsen.
ISBN 87-18-00196-3.
suc44.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 44: Bodil Forsberg: Barnet.
Trykt 1972. Omslag: Ejvind Hansen.
ISBN 87-18-00197-1.
suc45.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 45: Bodil Forsberg: Sygeplejer-
sken.
Trykt 1973. Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00199-8.