suc56.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 56: Bodil Forsberg: Piccolinen.
Trykt 1973. Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00263-3.
suc57.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 57: Eva Steen: Sara.
Trykt 1974. Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00264-1.
suc58.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 58: Else-Marie Nohr: Lykken i det fjerne.
Trykt 1974. Omslag: Ejvind Hansen.
ISBN 87-18-00266-8.
suc59.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 59: Else-Marie Nohr: Det glemte barn.
Trykt 1974. Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00267-6.
suc60.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 60: Bodil Forsberg: Det er aldrig for sent.
Trykt 1974. Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00268-4.