suc124.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 124: Erik Nerløe: Det gode hjerte.
Trykt 1980. Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00581-0.
suc125.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 125: Erik Nerløe: Cirkusblod
Trykt 1980. Omslag: Harry Nørstrand.
ISBN 87-18-00588-8.