suc136.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 136: Margit Sandemo: Den sorte engel (Den svarta ängeln).
Trykt 1981. Omslag: Harry Nørstrand.
ISBN 87-18-00613-2.
suc137.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 137: Erik Nerløe: Sorte øjne.
Trykt 1981. Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00627-2.
suc138.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 138: Margit Sandemo: Turbinella.
Trykt 1981. Omslag: Harry Nørstrand.
ISBN 87-18-00628-0.