suc139.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 139: Erik Nerløe: Bedraget.
Trykt 1981. Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00633-7.
Var i 1979 bragt som føljeton i "Familie Journalen" med titlen: Blændværk. Omslagsbilledet er spejlvendt.
suc140.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 140: Bodil Forsberg: Solskins-
barnet.

Trykt 1981. Omslag: Jac Mars.
ISBN 87-18-00634-5.
Bodil Fors-
berg er et pseudonym for Erling Poulsen. Jac Mars er iden-
tisk med Troels Mar-
strand.