suc201.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 201: Bodil Forsberg: Giv mig din kærlighed.
Trykt 1986. Omslag: Verner Münch.
ISBN 87-18-00825-5.
suc202.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 202: Erling Poulsen: For ung til kærlighed.
Trykt 1986. Omslag: Harry Nørstrand.
ISBN 87-18-00926-3.
suc203.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 203: Else-Marie Nohr: Ingen må vide det.
Trykt 1986. Omslag: Jørn Beinkamp.
ISBN 87-18-00936-0.
suc204.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 204: Bodil Forsberg: Elsk mig før jeg dør.
Trykt 1986. Omslag: Inge Drachmann.
ISBN 87-18-00937-9.
Bodil Forsberg er et pseudonym for Erling Poulsen.
suc205.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 205: Gustav M. Galåsen: I følel-
sernes magt (I lidenskapens makt).
Trykt 1986. Omslag: NN.
ISBN 87-18-00950-6.