suc235.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 235: Ellinor Øberg: På grund af Ninna.
Trykt 1989.
Omslag: NN (Verner Münch ??).
ISBN 87-18-01117-9.
Man forsøgte sig med en prisreduktion for at redde serien - men uden held.
suc236.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 236: Erling Poulsen: Giv mig et barn at elske! + Kun den, der elsker, er rig.
Trykt 1989. Omslag: NN.
ISBN 87-18-01118-7.

Denne blev den sidste i serien.