Dobbeltbind nr.78.jpg (ca. 80 Kb) Nr. 78. Indeholder Victory 2. serie nr. 3: Leo Kessler - Dødningehoved-bataljonen (Death's Head) og nr. 4: Charles Whiting - Operation Afrika (Operation Afrika); begge oprindelig trykt 1978. Bemærk at prisen nu er blevet trykt på omslagene og på ryggen.

Ingen af de to anvendte for-
sider er iden-
tiske med de oprindelige bøgers. Det ene med ski-
bene er des-
uden spejl-
vendt.

New design for logos and price-tag.
Covers are different from the original books.