Nr.9.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 9. Jackson Cole: Våbensmuglerne (Gun Law). Nr.137.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 9 blev genoptrykt 1971 som Nr. 137. Omslag: NN. 130.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 137 findes også i "2 western i en" serien nr. 130. Omslag: NN. Nr.10.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 10. Jackson Cole: På sporet af apacherne (Texas Vengeance).
Udgivet 1. maj 1960. Omslag: NN.

Indeholder et afsnit af den fortsatte roman: "Den lovløse sheriff" af Wal-
ther Canning.