Nr.87.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 87: Jackson Cole: Banditten fra El Paso (Hot Lead).
Trykt 1966. Omslag: NN.
Nr.195.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 87 blev genoptrykt 1977 som Nr. 195. Omslag: NN.