Nr.105.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 105. Sheriffer ingen adgang (Pecos Law).
Trykt: 1968. Omslag: NN.
Nr.207.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1979 som nr. 207. Omslag: NN.