Nr.111.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 111: Jackson Cole: Banditter i flodbyen (Laredo on the River Grande). Trykt 1969. Omslag: NN. Nr.213.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1980 som Nr. 213. Omslag: NN. Nr.112.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 112: Jackson Cole: Grænseterror (The Border Terror). Trykt 1969. Omslag: Noiquet. Nr.214.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1980 som Nr. 214. Omslag: NN.