Nr.113.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 113. Trail of Empire.
Trykt: 1969. Omslag: NN.
Nr.213.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt som nr. 213.