Nr.115.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 115. Jackson Cole: Hands Up.
Trykt 1969. Omslag: NN.
Nr.217.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt som nr. 217.