omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jørgen Mathiassen: 13 rigtige?.
Trykt: 1981.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 253 (254).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. /// Ryggen er skadet af røg- og lyspåvirkning.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1980 by Jørgen Mathiassen. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København efter overenskomst med Chr. Erichsens Forlag. Grafisk til-
rettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri A/S, Skovlunde. Printed in Denmark 1981.
Intet ISBN.