omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jørgen Liljensøe: Barakkerne.
Trykt: 1980.     Omslag: Eiler Krag.     På titelbladet: Danmarks Bogklub.
Sider: 267 (268).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er skadet af røg og lys.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1977 by Jørgen Liljensøe. Udgivet af Forlaget Danmark A/S, Køben-havn efter overenskomst med Branner og Korchs Forlag. Bogen er formgivet af Freddy Pedersen og sat med Linotype Janson. Trykt i Poul Kristensens Bogtryk-keri, Herning. Printed in Denmark 1980.
Intet ISBN.