omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ronald Johnston: Boretårn 5 svarer ikke (The Wrecking of Offshore Five).
Uden år.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: orlaget Union.
Sider: 254 (255).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Leif Tronholm.
Bogen er sat med Linotype Baskerville. © Copyright by Ronald Johnston. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Printed in Denmark. Dyva & Jeppe-
sens Bogtrykkeri A/S, København.
Intet ISBN.