omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

James A. Michener: Colorado Sagaen. 1 - 2. (Centennial).
Trykt: 1979.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 378+392 (379+393).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
Smudsomslag og indbinding er ens på begge bind, med undtagelse af bindnummeret. På omslagenes bagsider er angivet ISBN for hele sættet.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1974 by Marjay Produc-
tions, Inc. This translation published by arrangement with Random House, Inc. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Forlagsre-
daktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Linotype Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bog-
trykkeri, Skovlunde. Printed in Den-
mark 1979.

ISBN 87-15-00972-6 (Bd. 1); 87-15-00973-4 (Bd. 2); 87-15-00971-8 (komplet).