Bogklubudgaven.

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Victor Hugo: De elendige. Første bind (Les Miserables).
Uden år.    Illustrationer: Louis Moe.    
I tredie bind efterskrift af Knud Togeby.
På titelbladet: Tegning.
Sider: 303 (304).     Format: ca. 23,5 x 15,5 cm.
Intet ISBN.

Serie: Store fortællere.

Oversat af Fr. Winkel Horn.
Oversættelsen er nænsomt bear-
bejdet til moderne retskrivning. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Bogen er sat med Linotype Aldus. Printed in Denmark by A/S Fr. Martins Bog-
trykkeri, Christiansfeld.

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Victor Hugo: De elendige. Andet bind (Originaltitel ikke oplyst).
Oplysninger som ovenfor, dog 303 (304) sider.

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Victor Hugo: De elendige. Tredie bind (Originaltitel ikke oplyst).