omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

M. M. Kaye: De fjerne Pavilloner 3 (The Far Pavillons).
Trykt: 1980.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 330 (331).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Finn og Grete Andersen.
Copyright © 1978 by M. M. Kaye. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Grafisk tilrettelæg-
ning: Leif Petersen. Bogen er sat med Baskerville og trykt i Modersmålets Trykkeri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1980.
På indbindingens bagside er gengivet motivet fra smudsbindets bagside.

ISBN 87-15-01155-0.
ISBN komplet 87-15-01140-2.

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

M. M. Kaye: De fjerne Pavilloner 4 (The Far Pavillons).
Sider: 314 (315).
I øvrigt som ovenfor.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

ISBN 87-15-01156-9.

I øvrigt som ovenfor.