omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Tage la Cour (red.): De holder af gys. Poe-Klubben skriver 2.
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Vignet.
Sider: 239 (240). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Diethelm Antikva. © Co-
pyright by Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.
Intet ISBN.

Også udgivet som paperback.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb) Indhold:
ANDERS BODELSEN: Udsigt til Marmorkirken; BERNHARD BORGE: Purkinjes fænomen - IB CHRISTIANSEN: Noget at fejre ... - ELSE FABER: Mordet i Kurhuset - ELSE FISCHER: Farvel min elskede - MOGEN MUGGE HANSEN: Marcipan med blomme i ma-
deira - MARIA LANG: At få lov at fiske i fred - KAY NIELSEN: Skattens mønt - FRITS RE-
MAR: Hvor er Eva? - MICHA-
EL GRUNDT SPANG: Oplæg til mord - HELLE STANGE-
RUP: Kan frihed købes for dyrt? - VIC SUNESON: Græs-
plænen - BENT THORN-
DAHL: Eksplosion.