de paene.jpg (ca. 80 Kb) Poul-Henrik Trampe: De pæne mænd.
Trykt 1981. Omslag: Bent Juul Nielsen.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 223. Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1981 by Poul-Henrik Trampe. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Jan-
son hos Satsform, Åbyhøj og trykt hos Recato Offset A/S, Herlev. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01358-8.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.