omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Colin Forbes: Delta (Double Jeopardy).
Trykt: 1984.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 259 (260).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Kirsten Meyer.
Copyright © 1982 Colin Forbes. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Laursen·Tønder. Trykt hos A/S Moders-
målets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1984.

ISBN 87-15-01445-2.