omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Victor Canning: Den enes død ... (Queen's Pawn).
Uden år.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 226 (227).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Annalise og Erik Pouplier.
© Copyright by Victor Canning. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Bogen er sat med Baskerville og trykt i Trier Schous Bogtrykkeri, Odense. Printed in Denmark.
Intet ISBN.
(Findes også i en indbundet udgave med ISBN 87-15-00196-2 beregnet til salg i boghandelen).

Hæftet udgave:

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Som ovenfor, men på: titelbladet: Lademann og format: ca. 20,0 x 13,0 cm.
Pris: kr. 9,75. --- På bagsiden "Lademann" og "Søhest"-logo.

.

Oplysningerne i kolofonen som oven-
for.
ISBN 87-15-00195-4.