omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Vic Suneson: Den ensomme kommisær (O. P. Nilssons eget fall).
Uden år.     Omslag: Hans Arnold.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 239 (240).     Format: ca. 17,7 x 12,6 cm.
Vic Suneson er et pseudonym for Sune Lundquist.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Else Faber.
Bogen er sat med Baskerville. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. © by Sune Lundquist 1975. Published by agreement with Lennart Sane Agen-
cy, Malmö, Sweden. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn.

ISBN 87-15-00836-3.

Ingen bogtrykker oplyst.