omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Duncan Kyle: Den hemmelige liste (Black Camelot).
Uden år.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 247 (248). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Mogens Boisen.
Sat med Garamond. Copyright © 1978 by Duncan Kyle. Udgivet af Lademann For-
lagsaktieselskab, København.
ISBN 87-15-01032-5.
Ingen bogtrykker angivet.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.