omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jørn Riel: Den kolde jomfru og andre skrøner.
Uden år.     Omslag og illustrationer: Eiler Krag.     På titelbladet: Vignet.
Sider: 177 (180).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Times. © Copyright by Jørn Riel and Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Printed in Den-
mark by Dyva og Jeppesens Bog-
trykkeri A/S, København.

Intet ISBN.