.jpg (ca. 80 Kb) Tom McNab: Den store chance (Flanagan's Run).
Trykt: 1984. Omslag: Bent Juul Nielsen.
På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 350 (352). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Mogens Boisen. Copyright © 1982 Tom McNab. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Originally published in English by Hodder & Stoughton Limited, Sevenoaks, Kent. Omslag og grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Janson hos Poul Kristensen, Herning og trykt hos Laursen - Tønder. Printed in Denmark 1984.
ISBN 87-15-01419-3.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)