omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Anna Clarke: Den udødeliges død (The Deathless and the Dead).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 246 (247).     Format: ca. ca. 17,8 x 12,5 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Lis Ehlig-Jensen.
Bogen er sat med Baskerville og ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Originally publish-
ed in English by William Collins Sons & Co. Ltd. © Anna Clarke 1976. Prin-
ted in Denmark by A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev.

ISBN 87-15-00974-2.