omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Det forbandede hus og andre sælsomme fortællinger.
Uden år. Omslag: Arne Ungermann.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 290 (291). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

Fra serien: "Danske digtere beretter".

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

I udvalg ved Ole Storm. Udsendt af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, København. Bogen er sat med Goudy. Tilrettelægning: Freddy Pedersen. Produceret af Sture Jensen. Printed in Denmark by A/S Mo-
dersmaalets Trykkeri, Haderslev.

Intet ISBN.

Indhold:
B.S. INGEMANN: Det forbandede hus - ST. ST. BLICHER: Urtepotten - CHR. WINTHER: Den røde mand - H. C. ANDERSEN: Rejsekammeraten - GUSTAV WIED: Den gamle pavillon - HENRIK PONTOPPIDAN: Den kongelige gæst - AAGE MADELUNG: Det udødelige vildt - OTTO RUNG: Anderssons forbedrede tilstand - KAREN BLIXEN: Sorg-Agre - ALBERT DAM: Den døde baron - WILLIAM HEINESEN: Bels-
manden - MARTIN A. HANSEN: Offer - LEIF PANDURO: Tur i natten + Biografiske noter.

Genudgivet som nr. 2 i serien: Danske forfattere beretter:

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Sælsomme fortællinger.
Uden år.     Omslag: NN.     På titelbladet: Lademann.    Sider: 294 (295).     Format: ca. 23,5 x 15,1 cm.

.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

I udvalg ved Ole Storm.
Udsendt af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Goudy. Tilrettelægning: Freddy Peder-
sen. Printed in Denmark by A/S Moders-
maalets Trykkeri, Haderslev.

ISBN 87-15-01332-4.