omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ian Cameron: Det hvide skib (The White Ship).
Trykt: 1977.     Omslag: Sigvard Hagsted.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 223 (224).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo.
Copyright © 1975 by Ian Cameron. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Forlagsredak-
tion: Keld Pauli. Bogen er sat med Diethelm Antikva og trykt i A/S Mo-
dersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1977.

Intet ISBN.